Nasze Projekty

Cele

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja realizuje cele statutowe podejmując i organizując (we własnym zakresie oraz wspierając…

Czytaj Więcej →

O fundacji

Fundacja Nowa Idea powstała w celu kreowania i wspierania nowych idei. Szczególnie skupiamy się na realizacji projektów społecznych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia w przestrzeni publicznej, przyczyniają się do upowszechnienia podstawowych zasad kultury i zwykłej przyzwoitości w życiu codziennym. Podejmujemy wspólnie z przedstawicielami świata nauki, kultury, biznesu i polityki działania…

Czytaj Więcej →